NationaleTelefoongids.nl - Gebruiksvoorwaarden - Privacybeleid

Welkom op NationaleTelefoongids.nl.

Zie hier de 2019 bijgewerkte algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) onder: Cookies and Google Adsense. NationaleTelefoongids maakt gebruik van Google Adsense om zijn diensten aan te kunnen bieden door gebruik te maken van gepersonaliseerde advertenties. Informatie over uw gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Door NationaleTelefoongids.nl te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Zie hieronder in de sectie Cookies en Google Adsense.

De term "NationaleTelefoongids" of "NationaleTelefoongids.nl" of "ons" of "wij" of "onze" verwijst naar de eigenaar van de website. De term "u" of "uw" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website. Door gebruik te maken van onze website accepteert u de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Gebruiksvoorwaarden:

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud/pagina's van de website bevatten enkel algemene informatie. De informatie kan worden gewijzigd zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Onze informatie kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten en wij uitdrukkelijk benadrukken niet aansprakelijkheid te zijn voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan bij wet.
  • Het gebruik van informatie van deze website is geheel voor u eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke vereisten.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een claim voor schadevergoeding.
  • Deze website bevat ook links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te bieden. Het betekent niet dat we de website (s) goedkeuren. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke dan ook gekoppelde website (s). Wij zijn een geautoriseerde partner van websites van derden. en we stellen voor dat u hun gebruiksvoorwaarden bekijkt.
  • De "gebruiksvoorwaarden" van NationaleTelefoongids.nl zijn uitsluitend van toepassing op uw toegang tot, en gebruik van deze site en alle op deze site aangeboden diensten. Het verandert niet in op welke manier dan ook de gebruiksvoorwaarden van enige andere overeenkomst die u hebt, nu of in de toekomst, met NationaleTelefoongids.nl, andere websites, of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen voor producten, diensten of anderszins.
  • U mag van een andere website of document zonder een link naar deze website maken onze (NationaleTelefoongids.nl) voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u deze website gebruikt. Door dit te gebruiken website hebt u deze gebruiksvoorwaarden aanvaard. Als u deze voorwaarden niet accepteert Gebruik, gebruik deze website niet.
  • NationaleTelefoongids ("NationaleTelefoongids.nl") kan geheel of gedeeltelijk wijzigen van deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u. Je zou moeten controleren vaak terug, zodat u op de hoogte bent van uw huidige rechten en verantwoordelijkheden. Je bent doorgegaan gebruik van deze website nadat wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd vormt uw bindende acceptatie van de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden. Als op enig moment de voorwaarden van Gebruik is niet langer acceptabel voor u, u moet onmiddellijk stoppen met het gebruik hiervan website.
handelsmerken

De logo's, servicemerken en handelsmerken ("Markeringen") die op deze website worden weergegeven, zijn het eigendom van NationaleTelefoongids of andere derden. Je bent niet toegestaan om een van deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NationaleTelefoongids of een derde partij die het merk kan bezitten.

Copyrights

NationaleTelefoongids is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in de HTML, de tekst, afbeeldingen, audio, video, software of andere inhoud die beschikbaar wordt gesteld op deze website, of heeft toestemming gekregen van de eigenaar van de intellectueel eigendom om het beschikbaar te maken op deze website. NationaleTelefoongids strikt verbiedt het herdistribueren of kopiëren van enig deel van deze website of inhoud deze website zonder schriftelijke toestemming van NationaleTelefoongids. Mensen zoeken Directory geeft u echter toestemming om op uw computer weer te geven, te downloaden en pagina's van deze website afdrukken op voorwaarde dat:
(a) de copyrightmelding verschijnt op al dergelijke afdrukken,
(b) de informatie zal niet worden gewijzigd,
(c) de inhoud wordt alleen gebruikt voor persoonlijk, educatief en niet-commercieel gebruik,
(d) u herdistribueert of kopieert de informatie niet naar andere media.

NationaleTelefoongids en haar gelieerde ondernemingen respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als je gelooft dat je werk is gekopieerd op een manier die vormt schending van het auteursrecht, laat het ons weten.Aanpassingen aan Service

NationaleTelefoongids behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd recht te hebben op wijzigen of beëindigen, tijdelijk of permanent, van de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat NationaleTelefoongids.nl niet aansprakelijk is aan u of aan een derde partij voor elke wijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Links naar deze site ("NationaleTelefoongids.nl")

Bij NationaleTelefoongids verwelkomen we links naar deze site. Dat laten we echter niet toe het inlijsten, spiegelen of opslaan van deze site of de inhoud ervan op een andere site. Als u naar onze homepage van deze site wilt linken, verlenen wij u hierbij toestemming om dit te doen.Voor meer informatie of vragen over linken, kunt u contact met ons opnemen

Privacybeleid

Cookies and Google Adsense
NationaleTelefoongids verzamelt of bewaart geen cookies. We gebruiken echter wel informatie verzameld door de gebruikersbrowser om informatie vast te houden, zoals de locatie van de stad en de staat. Dit biedt de gebruiker met beter gerichte bestemmingspagina's. We tonen Google Adsense dat cookies serveert om zijn diensten te leveren, om advertenties te personaliseren, verkeer analyseren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. Informatie over uw gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Vanaf 25 mei 2019 er is een nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). We hebben ons privacybeleid bijgewerkt in om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Over cookies

Wanneer verstuurt AdSense cookies naar een browser?
Google AdSense verzendt een cookie naar de browser van de gebruiker na elke vertoning, klik of andere activiteit dat resulteert in een oproep naar Google-servers. Als de browser de cookie accepteert, wordt de cookie opgeslagen de browser. Meestal verzendt AdSense een cookie naar de browser wanneer een gebruiker een pagina bezoekt toont Google-advertenties. Pagina's met Google-advertenties bevatten advertentietags die browsers opdracht geven advertentie-inhoud aan te vragen van Google-servers. Wanneer de server de advertentie-inhoud levert, verzendt deze ook een cookie. Maar een pagina  hoeft Google-advertenties niet te laten zien om dit te laten gebeuren; het hoeft alleen adsense-advertentietags op te nemen, die kan in plaats daarvan een kliktracker of vertoningspixel laden. How does AdSense use cookies?

Reclame door derden
We maken wel gebruik van externe reclamebedrijven die cookies kunnen gebruiken bij het weergeven van advertenties op NationaleTelefoongids. De meeste adverteerders vertrouwen op cookies om hun advertenties beter te kunnen weergeven. De externe adverteerders kunnen ook gebruiken technologieën zoals cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze website en op andere websites. Dit gebeurt om u locatiegebaseerde advertenties te bieden voor uw browse-activiteiten en interesses. als jij wilt u niet langer op interesse gebaseerde advertenties van Google ontvangen, zie onderstaande link. Let op: dit is niet kiezen u wordt niet langer advertenties aangeboden. U blijft generieke advertenties ontvangen. Google Opt-out van op interesse gebaseerde advertenties

Partners
Er zijn situaties waarin links de gebruiker naar andere websites leiden, waarvan sommige geleverd door onze partners. Met andere woorden, na het bekijken van gratis informatie op NationaleTelefoongids, u kunt mogelijk aanvullende gedetailleerde informatie aanschaffen op de website van een derde partij. Wij ook bieden links naar wereldwijde websites om aanvullende gratis en betaalde informatie te bekijken, waarin wij dat doen geen partnerschap hebben. Voordat u informatie verstrekt of een product koopt van een advertentie of een website van een derde partij, is het belangrijk om de voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Zoals bij alle websites die worden bekeken, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van andere websites en hun privacybeleid.

Links naar NationaleTelefoongids.nl
Bij NationaleTelefoongids verwelkomen we links naar deze site. We staan echter framing, mirroring of opslaan van deze site of de inhoud ervan op een andere site. Als u een link naar ons wilt plaatsen startpagina van deze site, dat is prima. Als u wilt linken naar een andere pagina dan de startpagina, u mag alleen een tekstlink gebruiken. Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen over het linken naar onze site.

Kinderen

NationaleTelefoongids.nl zal en zal niet bewust willens en wetens persoonlijk verzamelen of vragen Identificeerbare informatie van of over kinderen onder de 13 jaar, behalve waar toegestaan door wet. Als we ontdekken dat we informatie hebben ontvangen van een kind onder de 13 dat in overtreding is van dit beleid zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen. Als je dat gelooft NationaleTelefoongids.nl heeft informatie van of over iemand onder de 13, alstublieft contact met ons op via onze Terugkoppeling & Opmerkingen Pagina.

Website Disclaimer:

NationaleTelefoongids.nl fungeert als toegangspoort tot de informatie van publiek beschikbaar-openbare records. De informatie op deze website is voor het algemeen alleen voor informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie up-to-date te houden en correct, wij doen geen uitspraken of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website website voor elk doel. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval is NationaleTelefoongids.nl aansprakelijk voor ELK DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES OF schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst van of in verband met de gebruik van deze website.

Openbaar beschikbare records disclaimer:

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van NationaleTelefoongids.nl. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. NationaleTelefoongids.nl houdt geen database bij van persoonlijke records of gele pagina's bedrijfsvermeldingen, daarom is het niet mogelijk om te veranderen de informatie die het vindt uit verschillende openbare bronnen. NationaleTelefoongids.nl kan geen persoonlijke gegevens of bedrijfsvermeldingen verwijderen die het vindt, omdat NationaleTelefoongids.nl heeft geen wettelijke controle om openbare informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen eigendom zijn van, worden beheerd en / of onderhouden door andere bronnen. Andere sites kunnen opereren onder verschillende gebruikersovereenkomsten dan deze Site. We raden u aan het toepasselijke beleid te lezen en overeenkomsten wanneer u een website bezoekt

Alles wordt in het werk gesteld om onze website vlot te laten functioneren. Echter, NationaleTelefoongids.nl neemt geen verantwoordelijkheid of zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.

Contact opnemen met ons:

Neem contact met ons op via onze Terugkoppeling pagina.

We kunnen van tijd tot tijd onze Gebruiksvoorwaarden en / of Privacybeleid updaten, dus kom regelmatig terug.

Oktober, 2019.